Gå till huvudinnehåll
Kylmatekniikka Jyvaskyla v2

Acosta Group utökar till Jyväskylä – ny verksamhetspunkt för tjänsterna inom kylteknik

22.4.2024

Från och med den 1 juni i år erbjuder Acosta Group tjänster inom kylteknik även i Jyväskylä. I servicekonceptet som riktar sig till företag och industri ingår allt från installation till service och underhåll av kylsystem. Man erbjuder även service av värmepumpar.

Kylexpert leder verksamheten

Som ledare för verksamheten i Jyväskylä fungerar Jarkko Eskonen. Jarkko har över 15 års erfarenhet från kylbranschen och drev ett eget företag specialiserat på kylteknik i över tio år. Kylexperten har ett starkt projektkunnande och erfarenhet av stora och krävande kylarbeten i bland annat restaurangkök, kommunala byggnader, affärs- och kontorsutrymmen.

– Acostas driftighet och nutida sätt att arbeta gjorde intryck på mig. Här råder dessutom en väldigt professionell och företagarmässig anda, något som jag alltid har uppskattat stort i företagsvärlden. Jag ser fram emot juni då vi får kavla upp ärmarna och börja bygga och utveckla verksamheten i Jyväskylä. Tack vare flitiga förberedelser har vi redan arbete och beställningar som väntar.

Stort behov av kompetens och tjänster inom kylbranschen

Kyltekniken utvecklas ständigt och det finns ett ökat behov av kylmontörer för att installera och underhålla dessa system. Fastigheter med värmepumpar som värmekälla blir hela tiden flera och dessa kräver också service och underhåll. Branschen står också inför stora utmaningar när de befintliga köldmedierna som används idag skall fasas ut och ersättas med nya, miljövänligare alternativ.

– Redan nu står det klart att det inom kyl- och värmepumpsbranschen i Jyväskylä finns plats för en flexibel, kundorienterad aktör som Acosta. Arbete råder det inte brist på och extra konkurrens på området är alltid välkommet, inte minst för kundernas del, konstaterar Eskonen.

Genom att erbjuda ett servicekoncept med allt från installation till service vill Acosta Group svara på det stadigt ökande behovet av kompetens inom kylbranschen, förklarar Acosta Groups vd, Benny Mörk:

— Vi vill betjäna kunderna också efter installationen och erbjuda tjänster för alla skeden under produktens hela livscykel. När kunderna gör stora investeringar vill de vara säkra på att utrustningen är driftsäker och fungerar många år. Därför är det naturligt att den som sålt och installerat utrustningen även sköter service och underhåll. Tack vare vår kompetens får kunden allt från samma adress.

Fastighetsteknikkoncernen Acosta Group Oy har sin bas i Vasa. Koncernen arbetar målinriktat för att utöka sin affärsverksamhet runtom i landet. Inom koncernen gjordes ett företagsköp senast år 2023, då Vandaföretaget Lämpödiileri förvärvades.

För mer information kontakta:

Benny Mörk, vd Acosta Group
044 2526 650
benny.mork@acosta.fi

Jarkko Eskonen, enhetschef Jyväskylä
050 4522 589
jarkko.eskonen@acosta.fi

Tillbaka till "Aktuellt"