Helhetsinstallationer

YRITYSESITTELYVIDEO KUVAKAAPPAUS 1
Omfattande lösningar för bygg- och renoveringsprojektets installationer från en och samma leverantör

I många byggprojekt utförs hustekniska installationer som el, vatten, värme och ventilation ofta som separata projekt där ansvaret för arbetet fördelas på ett antal olika entreprenörer. Exempel på sådana projekt är husbyggen och linjesaneringar i höghus. Det här gör arbetet tidskrävande och projektkoordineringen utmanande, när ingen har helhetsansvar för projektet.

YRITYSESITTELYVIDEO KUVAKAAPPAUS 3
Vi tar gärna helhetsansvar

Acosta Group erbjuder allt från VVS-planering till VVS-installationer och elinstallationer samt kylteknik. När vi tar hand om alla installationer som en helhet blir arbetet lättare att planera och genomföra. Som beställare har du bara en samarbetspartner. En sådan här helhetslösning sparar tid och påskyndar projektet.

Lång erfarenhet och yrkeskunnig personal garanterar ett väl utfört arbete och ett slutresultat du kan vara nöjd med.

Ta oss som samarbetspartner när du ska bygga eller renovera! Vi genomför installationer inom husteknikens alla områden.

Kontakta oss när du behöver en erfaren VVS-expert för byggprojektet!
Vi använder produkter och material från kända tillverkare, bland annat: