9S7A3993
Ett samtal till oss räcker

Vi betjänar våra kunder enligt principen om ett telefonsamtal: vi svarar snabbt på samtal, är punktligt på plats vid överenskommen tid och utför arbetet från början till slut vid ett och samma besök.

I vår personal ingår ett antal fackmän inom olika branscher, med utbildning och giltiga certifikat som berättigar dem att utföra olika arbeten inom VVS-branschen. Våra kunder är olika stora bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag verksamma inom olika sektorer. Vår expertis omfattar även de mest krävande planerings-, underhålls- och serviceuppgifterna inom VVS-branschen.

Vår princip är att vi alltid kommer i tid till kunden och inte låter någon vänta. Vi ser till att företag och boende i fastigheten informeras i god tid om eventuella avbrott i anslutning till servicearbeten.  När vi arbetar hemma hos någon så kommunicerar vi öppet och vänligt. Vi håller också ögonen öppna: märker vi något annat som behöver åtgärdas så säger vi till. Genast när det beställda arbetet har utförts och är klart, rapporterar vi det till beställaren.

9S7A6839
Husbolagets serviceavtal

Vi ingår VVS-serviceavtal med bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag. Vanligtvis görs serviceavtalen för 2–5 år åt gången. Karaktären och omfattningen på serviceavtalen definieras individuellt för varje kund.

Vi kan vara involverade som experter när olika lösningar på VVS-utmaningar planeras eller endast utföra begärda servicejobb. I serviceavtalet fastställs ett timpris, som gör det enkelt för kunden att bedöma och budgetera för olika slags arbeten och projekt.

Vi vill vara en partner värd våra kunders förtroende som - förutom väl utförd service - erbjuder tips och hjälp i en problemsituation.

Kontakta oss för mer information eller för att boka tid!

Ring våra specialister och be om mer info!