3X2A7721 v3
Service och ramavtal

Vi ingår VVS-serviceavtal med olika aktörer inom den offentliga sektorn. Vanligtvis görs serviceavtalen för 2–5 år åt gången. Karaktären och omfattningen på serviceavtalen definieras individuellt för varje kund.

Våra kunder är olika stora kommuner, vars behov av tjänster varierar beroende på kommunens egen organisation och antal byggnader. Vi kan vara involverade som experter när olika lösningar på VVS-utmaningar planeras eller endast utföra begärda servicejobb. I serviceavtalet fastställs ett timpris, som gör det enkelt för kunden att bedöma och budgetera för olika slags arbeten och projekt.

9S7A2763 kopia
Samarbete och partnerskap gör livet enklare

I vår personal ingår ett antal VVS-proffs med bred kompetens och erfarenhet av olika typer av byggprojekt. Vi har certifikat för många olika uppgifter, t.ex. rättigheter som hänför sig till förbränning av gas och olja. Vi behärskar också VVS-arbeten i stora byggnadskomplex och kan föreslå olika slags lösningar för att skapa fungerande helheter.

Vi tar kundens behov i beaktande och är flexibla i vårt arbete. Vid behov utför vi arbeten även under semestrar eller veckoslut. Vi kan vara på plats med flera fackmän även med kort varsel. Självfallet utförs arbetet alltid enligt överenskommelse och i tid.

Samarbete och partnerskap gör livet enklare för tjänstemän och ansvariga inom kommunen. I egenskap av samarbetspartner tar vi ansvar för det utförda arbetet och står på kundens sida. Vi lär oss snabbt vilka underhållsbehoven är i kundens byggnader och håller ögonen öppna för att kunna förutspå eventuella servicebehov.

Kontakta oss för mer information eller för att boka tid!

Ring våra specialister och be om mer info!