sebastian artikkelikuva
VVS-reparationer och servicearbeten för olika renoveringsprojekt

Vi utför VVS-reparationer och servicearbeten för olika renoveringsprojekt, i huvudsak badrums- och köksrenoveringar.

När vi fått en bra helhetsbild av projektet och vilka behoven är föreslår vi en lösning för hur exempelvis badrummet borde anpassas för att bättre motsvara nuvarande standarder. Vi river, plockar lös kranar och byter ut golvsilarna. När badrummet blivit kaklat inreder vi det på nytt.

Renoveringsprojektet består av många olika faser där flera underleverantörer är inblandade. För att arbetet inte ska försenas är det viktigt att tidtabellerna håller. Vi utför arbetet i tid och kan vid behov anpassa vår tidtabell även med kort varsel, exempelvis när rivning och tömning behöver göras snabbt för att byggarna ska komma fram. För att projektet ska fortlöpa bra håller vi aktivt kontakt med arbetsledaren. En rak och fungerande kommunikation underlättar även i problemsituationer.

simon sebastian
VVS-service kräver erfarenhet och god planering

Vi är specialiserade på att utföra VVS-service i olika slags fastigheter, bland annat höghus. Att stänga av vattnet i ett sjuvåningshus är inget man gör bara så där – det kräver erfarenhet och en välgjord planering. Förutom själva servicearbetet behöver man ta i beaktande de som bor i huset och att de informeras om de kommande reparationerna och servicen i god tid. Vi utför arbetet i tid och har med oss all nödvändig utrustning för att undvika onödiga och kostsamma avbrott i arbetet.

Vi är en mångsidig och erfaren samarbetspartner för projekt som kräver VVS-reparationer och servicearbeten. Ta kontakt!

Ring våra specialister och be om mer info!